Công cụ thống kê dữ liệu Pi Network – BlockChain Statistics

Blockchain có explorer mà không có trang Statistics(thống kê) thì đúng là 1 thiếu sót lớn. Và dưới đây là công cụ mà bạn cần: Thống kê cho PI testnet theo thời gian thực: https://pi-blockchain.net/ Tác giả website: Nguyễn Việt Dinh (THPT Chuyên Hùng Vương & khoa CNTT ĐH Bách Khoa) (Hiện tại Mr. Dinh … Đọc tiếp