Giá Pi Network

Theo dõi giá đồng pi coin – hiện tại giá của đồng Pi đang bằng 0 do dự án đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên đã có rất nhiều website uy tín bắt đầu đưa thông tin định giá của mình về đồng Pi Network (hay PiCoin) lên hệ thống website.

Tham khảo giá PiCoin

Hiện tại mình thấy website CoinDataFlow khá uy tín, các thành viên đào pi có thể theo dõi qua link này

Link 1: https://coindataflow.com/en/currency/pi-network